- مقاومت عالي در برابر اكسيداسيون در دماهاي بالا و سايش قطعات
- موثر در كاهش مصرف سوخت در مقايسه روغنهاي موتور با سطوح كيفي پائين تر ( Fuel economy )
- كيفيت روانكاري و عملكرد بالا و در نهايت افزايش عمر موتور
اين روغن موتور براي موتورهاي بنزيني كه سطح كيف API SM توصيه شده قابل استفاده ميباشد. قابل استفاده در انواع موتورهاي با سيستم توربو شارژ و معمولي ميباشد. اين روغن در بسته بندي هاي 4 و 5 ليتري و با گريدهاي SAE 20W-50 و SAE 10W-40 قابل دسترس ميباشد.


روغن موتور نيمه سينتتيك API SM
SAE 10W-40

براي انواع موتورهاي بنزيني مجهز به توربو شارژ و بدون توربو شارژ
كيفيت روانكاري و عملكرد بسيار بالا
موثر در كاهش مصرف سوخت در مقايسه با روغنهاي سطوح پائين تر ( Fuel economy )
دوام و حفظ خواص فيزيكي در حين مصرف
مناسب جهت مصرف در فصول و مناطق خنك و سرد.

 

روغن موتور با سطح كيفي API SM
SAE 20W-50

براي انواع موتورهاي بنزيني مجهز به توربو شارژ و بدون توربو شارژ
مناسب براي فصول و مناطق گرم
مقاومت عالي در برابر اكسيداسيون روغن در اثر حرارت و فشار ايجاد شده در موتور
خاصيت پاك كنندگي عالي در برابر دوده و لجنهاي بوجود آمده در اثر احتراق در موتور
افزايش دهنده طول عمر و قدرت موتور