این روغن مناسب موتور های بنزینی میباشد در فرمولاسیون این روغن از روغنپایه مرغوب استفاده شده است با توجه به محدوده کرانروی این روغن مصرف این روغن برای فصول معتدل و گرم ایدال میباشد . 

از ویژگی های این روغن

- حفظ کرانروی در حین کارکرد موتور

- مقاومت بالا در برابر تنشهای حرارتی و مکانیکی وارده به روغن در موتور

- مقاومت عالی در برابر بخار شدن روغن در برابر حرارت وارده به روغن