این روغن دنده از روغن پایه با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی اروپایی ساخته شده است.حد بالای گرانروی این روغن امکان استفاده از آن برای فصول گرم مناطق گرمسیری ایده ال میباشد.این روغن جهت مصرف در دیفرانسیل و گیربکسهایی که سطح کیفی API GL5  و گرانروی SAE 85W140  توصیه شده مناسب میباشد.