شرکت طلوع زیما سپهر بامسئولیت محدود با مالکیت خصوصی در سال 1393 بمنظور تولید روغنهای روانکار و ضد یخ ثبت گردید.این شرکت کلیه محصولات خود را تحت لیسانس شرکت واگنر  (WAGNER Spezialschmierstoffe GmbH & Co.KG )  آلمان تولید مینماید. مهمترین اهداف شرکت کیفیت بالای محصولات و رضایت مشتریان میباشد.

روغن موتور واگنر با روغن پايه مرغوب و مواد افزودني اروپائي ساخته شده است.بدليل کیفیت بالای مواد افزودني استفاده شده در فرمولاسيون اين روغنها ، باعث دوام و كاركرد خوب روغن موتور در شرايط سخت از نظر دماهاي بالا و فشار وارد شده در موتور ميشود. از ويژگيهاي روغن موتور واگنر عدم كاهش غير استاندارد يا تبخير روغن و حفظ خواص فیزیکی و شیمیایی روغن حين كاركرد بمدت طولاني در موتور ميباشد. اين عوامل صرفنظر از سطح كيفي روغن ، از ويژگيهاي بسيار مهم در هر روغن موتوري محسوب ميشود. روغنهاي موتور واگنر با گرانروي SAE 20W50  و همچنين SAE 10W40 در انواع سطوح كيفي API SM  و API SL/CF و API SJ در بسته بندیهای 1، 3.5، 4 و 5 لیتری توليد وعرضه مي گردد.