درباره شرکت

روغن موتور واگنر با روغن پايه مرغوب و مواد افزودني اروپائي ساخته شده است.بدليل کیفیت بالای مواد افزودني استفاده شده در فرمولاسيون اين روغنها ، باعث دوام و كاركرد خوب روغن موتور در شرايط سخت از نظر دماهاي بالا و فشار وارد شده در موتور ميشود. 

برند ها

اخبار

گواهی نامه ها